Online coachen is in opkomst. Gewoon thuis achter je eigen computer gecoacht worden. Het internet maakt het mogelijk om een coachingstraject effectiever en efficiënter in te richten waardoor de cliënt sneller, goedkoper en makkelijker haar doelen kan bereiken.

De zeven voordelen van online coachen:

1.  Laagdrempelig / Anoniem

Online coachen is laagdrempelig en anoniemer. De cliënt kan zelf bepalen wat zij deelt en wat niet. Dit geeft vaak meer openheid, de cliënt durft meer te delen waar zij mee worstelt.

2.  Efficiënt

Bij online coachen is de cliënt geen tijd kwijt aan reizen. Computer en internet zijn voldoende om het programma te starten. Zelfs onderweg kan de cliënt via een smartphone deelnemen aan de internetgroep of een webinar.

3.  Effectief

Inzet van tijd en kosten zijn lager en het effect is groter. Er is meer concentratie en focus op het probleem. Zo wordt er minder over koetjes en kalfjes gepraat en wordt de coach niet afgeleid door non-verbale signalen.

Bij een probleem kan de cliënt snel contact opnemen met de coach of via de internetgroep, er hoeft niet gewacht te worden tot er een afspraak is bij de coach.

4.  Structuur

Het programma is vaak duidelijk opgesteld, de cliënt weet wat er van haar verwacht wordt. Dit biedt duidelijkheid. De gecoachte weet waar zij in het coachingsproces zit

5.  Eigen omgeving

De cliënt volgt het programma binnen de eigen omgeving, dit biedt vertrouwdheid, de concentratie is hoger in eigen omgeving. Cliënt wordt niet afgeleid of beïnvloed door coach. Dit biedt vrijheid om dichtbij werkelijke probleem te komen.

6.  Grotere mate van zelfredzaamheid

Cliënt moet zelf eigen probleem verwoorden, steeds nadenken wat er aan de hand is. Wordt op deze manier gestimuleerd om zelf een oplossing te zoeken. Binnen een internetgroep helpen cliënten elkaar onderling met oplossingen.

7.  Herkenbaarheid

Online coachen in een groep laat de cliënt zien dat zij niet de enige is met het probleem. Dit biedt veel steun, een groepsgevoel en cohesie.

Het is belangrijk om online coachen op een goede manier op te zetten, zodat deelnemers zich voldoende gesteund voelen om het programma tot een goed einde te brengen.

Wil jij ook leren hoe je een effectief coachingsprogramma opzet, doe mee met de:

E-cursus ‘Leer online coachen voor professionals’