nederlandse vragenlijst voor eetgedrag

De Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag NVE geeft inzicht in het type eter dat je bent. Het is een instrument om te bepalen welke behandeling het meest succesvol is.

Er bestaan drie soorten eters, de externe eter, de emotionele eter (verdeeld in diffuse en duidelijke emoties) en de lijngerichte eter.

 

Emotioneel eten

De normale reactie op stress is verliezen van eetlust. Emotie eters hebben niet goed geleerd hongerprikkels en door emoties veroorzaakte fysiologische prikkels van elkaar te onderscheiden. Zij etiketteren lichamelijke verschijnselen als honger.

 

Extern eten

Eten op grond van externe voedselprikkels; geur, zichtbaarheid, smakelijkheid van voedsel. Mensen laten zich verleiden door externe prikkels, zonder acht te slaan op hun werkelijke lichamelijke behoeften.

 

Lijngericht eetgedrag

Door honger ontstaat een conflict tussen eetlust en voedselonthouding, tussen willen eten en willen afvallen. Wordt het lijnen (de controle) doorbroken, dan wordt er vaak heel veel gegeten – eenmaal zondigen maakt dat alle remmen los gaan.

Lijnen is een belangrijk oorzaak van overeten en overgewicht.

 

Score bepaalt behandeling

Voor zowel de cliënt als de professionals is het dus belangrijk om te weten wat voor type eter je bent. Zodat je weet welk soort behandeling je nodig hebt. Wanneer er een hoge score is op emotioneel eten, zal een dieet niet werken.  Want op het moment dat er iets anders (emotioneels) aan de hand is, wordt het dieet overboord gegooid. Bij een hoge score op extern eten is een gedragsmatige aanpak noodzakelijk en zal een dieet dus ook geen uitkomst bieden.

Hiermee wordt duidelijk dat een succesvol programma gericht moet zijn op meerdere gebieden.