Het blijkt dat mensen met overgewicht hebben baat bij een leefstijlprogramma met begeleiding via e-mail of telefoon. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Marieke van Wier aan VU medisch centrum.

Deelnemers die meededen aan het online programma bleken na een half jaar 1,5 kg lichter te zijn dan de controlegroep. Na anderhalf jaar bleek de internetgroep 1,2 kg lichter te zijn dan de controlegroep.

Afvallen met begeleiding via internet en telefoon kan dus een blijvend effect hebben, maar daarvoor is het belangrijk dat deelnemers redelijk actief meedoen. Dit soort programma’s is dus een nuttige manier om de leefstijl van mensen te beïnvloeden. Zaak is wel om een verscheidenheid aan programma’s aan te bieden. Wat de beste manier van begeleiding is, verschilt van persoon tot persoon. Van Wier: ‘Vandaar dat wij pleiten voor een gevarieerd pakket. We zouden daarbij meer onderzoek moeten doen naar wat per persoon een passend programma is.’

Nooitmeeropdieet werkt al jaren met een online aanbod, waar verschillende vormen van online coaching aan bod komen, zodat dit goed aansluit bij de behoefte van deelnemers.

Meer informatie over de e-cursus Licht over Gewicht

Bron: Vumc