Het thema van 2013 is Verlangen en Verleidennationale balanstop 2013

Paul Rosenmöller opent de dag:

Verlangens hebben we en verleiden gaan we doen. Er zijn veel positieve opmerkingen, maar ook aandachtspunten. De omgeving veranderen zodat deze uitnodigt tot gezondheid. De makkelijke keuze gezonder maken. Dit is ingewikkelder dan het lijkt.

Jongeren eten nog veel te weinig groente en fruit, zelfs nog een minder dan vorig jaar. Kinderen tussen 4-12 jaar sporten steeds meer. Kinderen zeggen dat 77% van hun ouders hun nooit stimuleren om meer te bewegen of gezonder te eten. Daar is nog heel veel werk te doen.

Kinderen die gezonder zijn, zitten lekkerder in hun vel!

Met het oog op de resultaten die we boeken, met alle dames en heer van Convenant Gezond Gewicht is Paul Rosenmöller ongeduldig. We moeten verder. Willen meer winst boeken in sportkantines, bedrijfskantines. Nationale preventieprogramma biedt kansen. We hebben meer geld, dat stimuleert om onze doelen te halen!

Paul Rosenmöller refereert aan Martin Luther King, hij heeft ook een droom, een verlangen. Laten we met elkaar de nederlandse jeugd de gezondste van Europa maken.

Ruud Kooistra

Begint met leuke verhaal over zijn eigen overgewicht. Hij is al 24 kilo afgevallen, maar hoort elk jaar dat hij moet afvallen. Hij vroeg aan zijn dokter ‘kun je het eens een jaar eens niet zeggen’. De dokter gaf aan dat zij het wel wat vriendelijker kan zeggen ‘je bent wat te kort’.

Vraag:

Wie heeft het beter dan zijn grootouders? Daarna de vraag; wie denkt dat onze kinderen het straks beter hebben dan wij?

We hebben een probleem, we moeten bij elkaar gaan zitten en het samen oplossen! Denk niet dat de oplossingen voor poblemen vanuit de grote partijen/overheid/gemeentes komen. Er moet van onderaf actie komen!

Verleiden van mensen voor duurzaamheid, verleiden met korting en echtheid. Het moet kloppen!

Revolutionair denken! Iedereen staat te popelen om iets te doen. Het moet een systeem verandering worden!  Heroverweeg alles! Begin met iets ECHT anders te doen. Begin met Engelse woorden met RE, kies er 1 uit en denk erover. Rethink, reorganize e.d.

Voorbeeld over auto’s, de ontwikkeling van de elektrische auto’s. Auto’s worden schoner en goedkoper. Kinderen gaan ouders aanspreken op ongezonde, schadelijke ouders. Dat is het goede voorbeeld!

Volg je missie! GA HET GEWOON DOEN!

Martin van Rijn, Staatssecretaris van VWS

Kunnen we iets verzinnen andere methoden over anderen manieren nodig hebben. Niet meer op de traditionele manier. Er is meer geld beschikbaar  (26 miljoen) voor Jogg, de gezonde school en sportimpulsen.

De ambitie is van 24 jogg gemeentes te vergroten naar 75 gemeente in 2015. Maar is deze ambitie niet achterhaald? Zouden niet alle gemeente Jogg gemeenten moeten zijn. Dat zal pas een uitdaging zijn.

Als overgewicht een groot probleem is, dan is het niet alleen extra geld, maar nieuwe aanpak van gezondheidsbeleid. Een inhoudelijk programma is nodig, daarin moeten overheid en samenleving samenwerken. Mooi voorbeeld is de gezonde school. Ook hier zouden alle scholen de gezonde school moeten worden.

Heel belangrijk is dat het niet alleen maar een overheidsprogramma is.

Gezonde schoolkantine- 400 scholen zijn aan de slag gegaan. Doel zou moeten zijn ook hier – alle scholen met een gezonde schoolkantine. Leerlingen hebben veel meer begrip over hoe hun schoolkantine er uit zou moeten zien, ze vinden het niet gek dat de schoolkantine gezond zou zijn. Het blijft dan vervelend dat er dan een mobiele snackbar bij school komt, dit moet dan ook veranderen. Gemeente moet hier in ondersteunen. En elkaar aanspreken.

Sportimpuls; passend aanbod voor kinderen met overgewicht. Hier komt ook ander soort beleid. Kinderen met overgewicht helpen om de overgang van niet sporten naar sporten makkelijker maken.

Meer naar preventiebeleid! Over andere manier nadenken over gezondheid, dus andere manier beleid maken. Dit is nodig om de doelen te bereiken. We gaan hier scherp op inzetten. Hij daagt ons uit onze inspanningen een stapje hoger te maken!

 

Pitches van tien inspiratiebronnen

1.  Ingeborg Schwarz; lid ouderraad Merietcollege Cijjk

Als school voorbeeld functie, kinderen erbij betrekken. Willen de mening en ideeen horen van kinderen. Gezamenlijk de gezonde school starten.  Beginnen met werkgroep om de plannen te realiseren, de werkgroep met leraren, ouders en andere werknemers. Elkaar inspireren! Gezonde schoolkantine moet er gaan komen.

2. Hanke Bruins Slot – lid Tweede kamer CDA

Gezondheid is in eerste instantie verantwoordelijkheid van jezelf.  Hoe kunnen we gezond makkelijker maken. Hoe kunnen we de ander over de streep trekken. Kan er geen nationaal programma preventie komen? Slag maken van ziekte naar gezondheid. Gaat alleen lukken als iedereen mee doet!

 3. Rik Jan Modderkolk – Manager Pon Fit

Willen het gezondste bedrijf van Nederland worden, ze willen innoveren. We willen mensen verleiden om te gaan bewegen, bv. starten met hardloopprogramma. Spoten en bewegen doe je omdat het leuk is, maak het leuk! Aanspreken op een diep verlangen, uitdagen. Mensen worden begeleid, mensen ontdekken dat afvallen helpt om doel te bereiken. Andere benadering – ander gedrag realiseren!

4. Anqelique Nijssen – Jogg Dordrecht

1 op de 3 kinderen zijn te zwaar. Programma heet ”doe even gezond’.  Fittesten laten een daling zien in gewicht, maar zijn er nog steeds niet. Willen nog veel meer ouders stimuleren om een gezonde leefwijze te volgen. Moeilijk als ouder de gezonde keuze te maken. Hoe word ik dan verleid en hoe verleid je andere ouders?

5. Jeroen Roon – Voorzitter MVV Nederland

Sportvereniging is synoniem voor gezonde leefstijl. Naast plezier, lekker sporten, ontmoeten, sociaal en ontwikkelen. Sportbestuurders moeten overtuigd worden om een bredere rol op te pakken. Maak het niet te moeilijk, maar lekker en leuk.

 6. Rob Brok – Directeur 365Soup

Denk anders, maak het aantrekkelijk en leuk. Door studenten bedacht. Populair maken van soep eten. Communiceren niet dat het gezonde soep is of dat het schoner is e.d. Het concept wordt uitgerold.

7. Leonoor Schrijen – Brand leader Friesland Campina (optimel)

Verleiden begint bij doelgroep begrijpen. Niet meer dieten, maar dagelijks gezonder maken. Doelgroep is op zoek naar makkelijke oplossingen. De echte uitdaging ligt bij de doelgroep die nog niet bezig zijn met gezondheid. Het ontbreekt aan motivatie en inzicht. Het begint bij begrip. Ligt taak voor overheid en onderwijs. We willen genieten! Steeds meer gezonde producten waar je van genieten.  Mensen laten zien dat ze invloed hebben, kleine aanpassingen die goed voor te houden zijn.

8. Marianne Martens – Directeur Thuis op straat Rotterdam

Nodigen mensen uit om mee te doen in hun buurt. Gericht op ongeorganiseerde sport. Mee te doen om zelf actief te worden in de buurt. Gezonde leefomgeving niet alleen voeding, maar ook schoon, heel en veilig. Eerst de omgeving schoon maken, dan pas sporten. Winkeliers worden betrokken, zij sponsoren. Sport en bewegen is beter presteren op school. Jongeren inschakelen voor leefbaarheid in de wijk. Werken 500 jongeren voor TOS (thuis op straat), geven goede voorbeeld voor de jongere generatie. Zoek het niet alleen in georganiseerde omgeving. Kijk vooral naar de potentie in de wijk en gebruik deze om de omgeving gezond te maken.

9. Richard Kaper – Manager sportparticipatie NOC NSF

Grote voordelen van sporten, grootste voordeel van sporten – sporten maakt gelukkiger! 90% van de Nederlanders WIL sporten, slechts 65% komt er 1x per maand toe. Slechts 40% komt er wekelijks aan toe. Twee hoofdoorzaken, eerste oorzaak is gezondheid (als je je niet goed voelt, denk je dat je niet kunt sporten), tweede oorzaak gaat over niet meer mogelijk om in de buurt te kunnen sporten. Indeling is de wijk is essentieel, meer sportgelegenheden. Waar vroeger de kerk stond, nu ontmoetingsplek maken voor sporten en bewegen.

Beste ideeën  uit de inspiratiesessies

  1. Meerdere kanten boodschappen, oudergesprekken, kindergesprekken. Vanuit alle kanten boodschap brengen.
  2. Commitment, richten op kwetsbare groepen.
  3. Medewerkers zijn de ambassadeurs om anderen te stimuleren.
  4. De voice of the parents, vraag de ouders en maak er een wedstrijd van.
  5. Samen met leverancier het aanbod van de sportkantine bepalen.
  6. Knallend 2013 – kantinefeest organiseren. Vol smaakverleidingssfeer door en voor jongeren.
  7. Aansluiten bij de leefwereld, van moeten naar leuk.
  8. Jongeren zelf verantwoordelijkheid geven in buurtaanpak, bv facebookpagina.
  9. In elke buurt sociale ontmoetingen creëren.

Sara Kroos sluit de balanstop af.

De oplossing voor overgewicht van Sara het ‘knoflookdieet’. Je valt er niet vanaf, maar je stinkt zo uit je mond dat mensen ver bij je vandaan blijven en van veraf ben je slanker!
Mooie liedjes van Sara Kroos over gewicht en afvallen. Zou ze willen komen zingen op het Lekker in je lijf evenement 2013?

 

Korte conclusie:

Veel verhalen gehoord, maar nog steeds weinig samenhang wat te doen. Dat omdenken is mooi, maar hopelijk komen ze dan uit dat eten het probleem niet is en verbieden geen zin heeft. Op zoek naar de oorzaak van eetgedrag en hiermee aan de slag. Vooral richten op lekker in je lijf zitten, daar ligt de sleutel, naar mijn idee.