De nationale balanstop 2014 is dit jaar in het spoorwegmuseum in Utrecht. De opening door Paul Rosenmöller, hij begint met verschillende voorbeelden over successen en uitdagingen wat betreft overgewicht. Er zijn nog veel uitdagingen.

2013 was het jaar van de eerste oogst. Zwolle is de eerste jogg gemeente in NL. Zij kwamen met de eerste cijfers. Overgewicht onder jongeren was gedaald van 12,1% naar- 10,6%. In Utrecht is het gedaald van 25% naar 22%. Het werkt dus echt, zegt Paul Rosenmöller.

Nationale balanstop 2014

Jogg gemeentes: 37 getekend, 11 onderweg, Formeel nog niet gehaald, maar over een paar weken wel.

Meer aandacht voor sport en bewegen binnen scholen. Proberen verbindingen te leggen. Ook bv in schoolkantine, maar er zijn ook kantines in bedrijven en sportplekken. Ook bedrijven zien meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het aanleren van een gezonde levensstijl is zoveel makkelijker dan het afleren van een ongezonde leefstijl.

Gazelle wil het gezondste bedrijf van 2015 worden. Gemeentes willen het gezondst worden. Paul Rosenmöller zegt dat deze competitie toejuicht.

Wat zeggen deze eerste resultaten? Het zijn eerste stappen, ze zijn nog geen onderdeel van een vast programma. Het zegt nog weinig. Die trendbreuk is nog niet gerealiseerd. Maar het zegt ook heel veel. Het is een begin waar we op verder kunnen.

Het gaat over samenwerking! Als je echt wilt is er via samenwerking heel veel te bereiken. Het veranderen van de omgeving is lastig. Zoals Jaap Seidell zegt: “Overgewicht is een normale reactie op een ongezonde omgeving”.

Er is een beweging ingezet, alleen maar omdat de consument het wil. De consument wil meer op hun gezondheid aangesproken te worden. We hebben nog een lange weg te gaan. Het gaat erom dat de eerste resultaten beklijven, dat er meer successen komen.

Die complexiteit is er, daar worstelen heel veel partijen hier mee. Maar we hebben nu het begin van een aanpak die verder ontwikkeld kan worden.

Filmpje over Jogg met verschillende initiatieven:

Steeds meer watertappunten op scholen. Voor stimuleren van het drinken van meer water.

Stimuleren van eten van meer groente en fruit.

 

Spreker Bas Evegaars, wethouder JOGG gemeente Dongen

Nov 2012 begonnen met JOGG.  Dongen beweegt!

Twee bekende sporters (Nadine Broersen en ??)  die zich verbinden aan de JOGG.  Hij benoemt de sponsors, waaronder coca cola.  Een internationaal merk die mee wil denken en financieel wil meedoen.

Ze zijn aan het samenwerken met andere partijen, psychologen, fitness. Hij hoopt hier meer mee te kunnen verbinden.  Het eerste jaar hebben ze heel veel activiteiten gedaan. Bijvoorbeeld uitdelen zweetbandjes tijdens avondvierdaagse.  De voortgezet onderwijs leerlingen lopen over het algemeen niet mee in de avondvierdaagse. Ze hebben wandeltrainingen gedaan en kregen 60 aanmeldingen uit het voortgezet onderwijs voor de vierdaagse. Het werkt dus, als je het maar dichtbij brengt van de belevingswereld van de jongeren.

 

Eric van der Burg – wethouder JOGG gemeente Amsterdam

Overgewicht en obesitas is een heel groot probleem. In Amsterdam proberen we veel te doen en het goede voorbeeld te geven. Ze doen wetenschappelijk onderzoek, op het hoogste niveau. Hoe komt het nou dat het ene kind te dik is en prima functioneert, terwijl het bij het andere kind tot problemen leidt? En hoe komt het dat het ene kind sneller dik wordt dan het ander? In dit onderzoek wordt 8 miljoen geïnvesteerd. En nog eens 7 miljoen voor onderzoek met het UMC.

Gemeentes kunnen aan de GGD vragen ‘hoe is het met het overgewicht op scholen?  Eric van der Burg heeft nu een overzicht van de percentage kinderen met overgewicht.

De top 10 scholen met het meeste overgewicht krijgt de zwaarste aanpak, maar alle scholen die boven het gemiddelde zitten worden aangepakt.

Speerpunten water, beweging en voeding. Zetten in op gezond eten, we hebben een lange weg te gaan. Samen met kinderen gezond eten, koken enzovoort. We gaan de gesprekken aan met de omliggende bedrijven.

Stimuleren van bewegen, fonds is verdrievoudigd (geld) om kinderen aan het sporten te krijgen. We bieden meer sportfaciliteiten in de buurt aan.

Er is laatst in een school ingebroken, wat was er meegenomen.. DE SNOEPVOORRAAD. Scholen blijken de winst van snoep nodig te hebben, dit zou niet zo moeten zijn. Bedrijven aanspreken op verantwoordelijkheid, ze mogen namelijk aangesproken worden op de producten die ze maken. Hij vindt dat de voedingsindustrie aangepakt  moet worden.

Nationale balanstop 2014

 

 

 

 

 

 

 

Juvan Westendorp – Winnaar So You Think Can Dance

Hij is ambasseur van JOGG en gaat bewegen met de zaal.

 

Johan Wakkie, Hockey – De gezonde sportkantine

Start met filmpje – gezonder eten binnen de sport en sportkantine.  Stichting het beste sportrestaurant van Nederland voor adviezen over gezondheid binnen de club.

Strategisch thema’s meerjarenbeleidsplan 2020.  Er is heel veel veranderd vergeleken met vroeger wat betreft eten. De maatschappelijke kant van sport wordt steeds belangrijker.  Thema’s positieve maatschappelijke impact. Meer variatie, meer gezonde keuze, verantwoord alcoholbeleid. Vanaf het begin dingen veranderen, dan wennen mensen er aan.

Nationale balanstop 2014

 

 

 

 

 

 

WK hockey – allerlei activiteiten rondom gezondheid.

 

 Tijd voor pauze.

Na de pauze was er tijd voor masterclasses en praktijktafels. Hier een korte samenvatting welke ik heb gevolgd:

 

De Gezonde kantine

 Aanwezig:
  • Voedingscentrum – gezonde school brigade
  • Catering
  • School

School kan contact opnemen met Voedingscentrum om ondersteuning,  krijgen advies,  wordt later nog contact opgenomen. Evt gekoppeld aan Ggd. Vanuit de school wordt meegewerkt omdat hun missie is leren leven,  daar hoort gezonde kantine bij. Leerlingen bewuster maken wat ze eten.

De cateraar geeft aan dat het natuurlijk gaat om geld verdienen door goede schoolcatering. Maar dat hier absoluut mogelijkheden zijn om gezond eten op een populaire manier aan te bieden.

Stelling:
Zonder betrekken van omgeving in de buurt lukt het niet?

Er is ondersteuning van omgeving nodig, B.v. project gratis fruit op school. Kan ondersteunt worden door plaatselijke ondernemers. Eventueel gekoppeld aan lessen binnen verzorging.

Vraag uit het publiek: Waarom omgeving niet veranderen,  alle snoep en drank eruit,  school om slot?  Dan bescherm je de kinderen in ieder geval op school.

De directeur beantwoord deze vraag: “Je pakt het probleem niet bij de wortel aan,  het is symptoombestrijding. Ga in gesprek met leerlingen”.

Inzet bedrijfsleven bij lokale projecten. 

Arjan in 't veld

Arjan in ‘t veld

Arjan begint met zijn eigen verhaal, hoe hij is gestart met helpjemee (mantelzorg) naar aanleiding van de ziekte van zijn moeder.

Zijn andere initiatief is Do social

Doelstelling Do social:

“Wij zorgen er samen voor dat hulpbehoevenden het beste jaar ooit krijgen”.
 Wij vertalen dat in termen van meer sociaal contact, minder eenzaamheid, leuke uitjes, zinvolle dagbesteding en een fijne oude dag. Kwalitatieve doelstellingen voor een goed leven. DoSocial brengt mensen en bedrijven met elkaar in contact om deze ambitie samen te bereiken.

In de sociale voorraadkast worden initiatieven verzamelt en een koppeling met een initiatief.

 

Arjan bracht dit gelijk in de praktijk door vraag en aanbod uit de zaal met elkaar te koppelen. Daardoor heb ik in ieder geval een leuk en bijzonder contact opgedaan.

Dit laatste onderdeel is juist wat ik altijd mis bij alle vorige balanstoppen waar ik ben geweest, er wordt veel gepraat, maar koppel mensen nou eens aan elkaar! Dus volgend jaar Arjan op het grote podium? Er zijn namelijk zoveel mensen die bereid zijn om mee te werken