Op maandag 23 november werd tijdens de Nationale Balans Top in Haagse in het ADO-stadion het nieuwe Convenant Gezond Gewicht gepresenteerd. De naam vind ik beter dan convenant overgewicht, hier ligt de nadruk teveel op het probleem. Maar het gaat niet alleen om gewicht. Veel belangrijker is dat mensen op alle gebieden goed voor zichzelf zorgen, lichamelijk en geestelijk. Maar een convenant met de naam ‘lekker in je vel’ of ‘blij met jezelf’ is wat vaag, dus gezond gewicht is een prima titel.
logo_convenant

 

 

Nederlandse jongeren zijn over vijf jaar de gezondste van Europa.
Dit is de ambitie van het convenant. Paul Rosenmöller, aanjager van dit convenant roept alle gemeenteraden op om deze ambitie te volgen en de bestrijding tegen overgewicht een prominente plek te geven in het nieuwe gemeentebeleid.

Mooie doelstelling, maar hoe moeten gemeentes dit doen, waar moeten ze geld aan uitgeven, welke programma’s zijn effectief en bewezen? Op het convenant was een gezonde stad gebouwd, met alle initiatieven van het convenant en dit waren er nog al wat. Dit is de kern van het probleem, het lijkt of iedere gemeente en instelling op haar eigen eilandje iets bedenkt en uitvoert. Er ontbreekt een lijn en visie. Daarnaast zijn er nog vele partijen die inspelen op het maatschappelijke probleem en hier van mee willen profiteren.

Is EPODE de oplossing?Convenant Gezond Gewicht 2009 Epode
In Frankrijk is met succes de methode EPODE (Ensemble, Prévenons l’Obesité Des Enfants) toegepast om overgewicht drastisch terug te brengen. Rosenmöller wil het succes van deze methode in Nederland overtreffen. Onder de naam Jongeren Op Gezond Gewicht, JOGG, ondersteunt het convenant gemeenten om te bouwen aan een gezonde gemeente.
In ieder geval wordt hier gekozen voor een heldere aanpak, vervolgstap is gemeenten ondersteunen in hoe zij deze aanpak kunnen implementeren in hun gemeente.

Mag de overheid zich bemoeien met wat wij wel of niet eten?
Dit is een discussie waar veel verschillende meningen over zijn. De overheid heeft zich duidelijk uitgesproken over roken; een verbod in de horeca. Kan de overheid dit ook doen over eten? In hoeverre mag de consument zelf bepalen wat hij of zij eet, maar ook wat zijn of haar kind eet. Mogen ouders hun kinderen vetmesten? Waar ligt de verantwoordelijkheid?
Die ligt wat mij betreft bij de consument, maar ik ben van mening dat de overheid wel regels en maatregelen kan treffen. Allereerst zouden ze het gezond eten goedkoper moeten maken. Dit maakt het een stuk makkelijker om te kiezen voor gezond eten. De overheid mag wat mij betreft ook regels aan scholen stellen en gezonde schoolkantines in laten richten.

Teveel nadruk op gewicht maakt dik.
De aandacht voor overgewicht en de gevaren hiervan zijn belangrijk, er moeten zeker stappen genomen worden. Dit kan echter ook leiden tot een verstoorde relatie met eten. Men is bang om dik te worden, of ouders zijn bang dat hun kind te dik wordt. Ze gaan op dieet, zetten hun kind op dieet en uiteindelijk wordt het een levenslange strijd tegen de kilo’s. Ontspannen met eten omgaan en genieten van eten lukt niet meer en eten wordt iets dwangmatigs.
Vooral ten aanzien van kinderen moet het veel meer gaan over lekker in je vel zitten, vol zelfvertrouwen zijn, positief over jezelf en plezier in bewegen. Kinderen moet je niet lastigvallen met calorieën en informatie over voeding. Ouders doen de boodschappen en moeten het goede voorbeeld geven.

© Nooitmeeropdieet.nl