behandeling obesitasDe Universiteit van Maastricht heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat obesitas vooral een gedragsprobleem is. Hierin wordt bevestigd dat eten niet alleen het probleem is en dat de oplossing niet gezocht moet worden in enkel minder eten en meer bewegen.

Waar het wel om gaat is gedragsverandering, alleen hiermee kan er werkelijk iets veranderd worden. Dit is waar Nooitmeeropdieet.nl al jaren voor staat. Het gaat om het zoeken naar de oorzaak van eetgedrag, deze oorzaak ligt in de meeste gevallen in gedrag. Men eet omdat men verdrietig is, omdat het aangeboden wordt, omdat men alleen is of uit gewoonte.

Het advies vanuit het onderzoek is dat de behandeling plaats gaat vinden binnen de GGZ en dat zorgverzekeraars dit gaan vergoeden. Hier staat Nooitmeeropdieet volledig achter. Het wordt tijd dat zorgverzekeraars gaan bekijken wat werkelijk werkt en hier in gaan investeren. Een totaalaanpak waarin aandacht is voor voeding, lichaam en geest.