Spiri-time aflevering 2 onder andere over negatieve gedachtes, jezelf klein houden, mediumschap en geld.
   
Luister hieronder naar de podcast / audio van Spiri-time 2  
 
Wil je er live bij zijn of heb je een vraag of thema waar wij over kunnen parten, laat het ons weten en volg Spiri-time op Facebook.  

Hieronder de uitgeschreven tekst van Spiri-time 2

Ja, daar zijn we weer.

Daar zijn we weer.
We zijn live.

Allemaal mensen die het leuk vinden.

Goed zo.

Goede morgen, Rosita!

Ja, goede morgen, Angele!

Spiri-Time, voor de tweede keer, he?
Want vorige week was je er niet.

Klopt.

Wil je er iets over zeggen, of zeg je:
Laat me zitten?

Oh, ik wil er vanalles over zeggen, maar ik
weet niet of anderen daarop zitten te

wachten. Mijn biologische vader is
overleden.

En vorige week werd ik geconfronteerd
met het geregel van…

En de regels ook, die in Nederland zijn,
omdat ik niet bij hem opgevoed ben.

En niet erkend is, bij hem.
Dus ik heb echt een week gehad…

Ik ben blij dat die over is.

Ja, dat snap ik, ja.

Ja.

Dat.

Ja, dat.
Nou, ik zit even, te denken, want daar

hadden we het net even een beetje
van tevoren over

Kijk, er zijn mensen aanwezig.

Over het thema was een beetje “Niet goed
genoeg”, ofzo. Maar…

Dat je jezelf zo vaak in de weg zit…

Dus ik herkende het, dat ik dan
bijvoorbeeld op een feestje ben,

dan vind ik dat ik te leuk moet doen ofzo,
dat ik met onbekenden moet praten. Of dat

ik… Nou, weet niet…
Ik zat laatst te denken, ik moet eigenlijk

eens een keertje gewoon letterlijk
opschrijven wat er in mijn hoofd omgaat.

Ik denk niet, dat ik het durf te delen.

Bedoel je op dat feestje? Of gewoon in het
algemeen?

Ja, overal waar ik mijn hoofd meeneem!

Maar ik heb wel van die momenten, dat ik
dus allerlei oordelen heb, zo.

Maar wel voor jezelf? Of voor anderen?

Nee, voor mezelf.

Dus je bent continu bezig om op jezelf te
oordelen? Zeg je dat?

Ja, dat zijn dan van die momenten, he.
Dat ik dan even niet lekker zit, ofzo.

En dan gaat dat hoofd zo: Dit is niet goed
en dat is niet leuk. Die ander, die doet

het veel leuker en die anderen zijn veel
leuker en die hebben veel leukere dingen.

Dat soort dingen.

Ken je dat?
– Ja.

Ja, ik denk dat iedereen dat wel herkent.
Alleen, ik denk dat de kunst is, om te weten

dat je er niet alleen in bent.

Weet je, ik heb het niet zo veel als ik op
een feestje ben ofzo, hoor. Want dan…

Weet je, je kent mij ook een beetje. Ik
stort mezelf wel in dingen ofzo.

Dus dan ben ik daar totaal niet mee bezig.
Later denk ik altijd: Nou, beter niet

kunnen zeggen, Nou…

Weet je, dus ik vraag me af, wat er slimmer
is, jouw vol hoofd of mijn “Nou”?

Want zo kan je er verder nog wat mee,
daarna kan je er niks mee.

Nee, dat is waar.

Wij hebben allemaal mensen die aanwezig
zijn. Tilly…

Hey, Tilly!
John is daar.

John, hey.
Angélique is er, wat leuk!

Wat leuk, ja!

Tianne is er ook.
Hé, hé!

Hé, hé!
Goedemorgen!

Hey, Ans!

Maar, het stuk…

Dus jij hebt het vaak achteraf, dat je denkt:
dat heb ik raar gedaan?

Of raar…
– Nou, raar is daar niet… ik ben altijd raar.

Juist.
– Dus dat is niet meer raar.

Maar het is wel, dat ik dan denk:
Nou, had ik beter niet zo kunnen doen, of

Wat zullen die mensen wel niet van me
denken?

Of… Weet je, dus ik heb dat altijd
achteraf ofzo, he. Ik stort me ergens in,

terwijl het grappige is, dat ik laatst een
discussie met… Of een discussie,

helemaal geen discussie, met Myrthe hadden
we het ergens over, toen zei zij:

Ja, I’m head first. Dus ik ga daar
volledig in.

En toen dacht ik: Nee! Ik denk over dingen
na. Maar toen ging ik daarover nadenken.

Dus je doet het ook niet echt?

Nee, ik ga dus ook, zeg maar, op spontane
dingen, op feestjes, of ik kan doorgaans

in de stad ineens bedenken: Oh, wat een
leuke vrouw, ik ga daar mee praten, ofzo.

Maar dan wat later denk ik: Nou…
En dan maakt dat hoofd overuren.

En dan kan je er niks meer aan doen. Want
je kent die mensen helemaal niet.

Ja. Nee, dat herken ik ook.

Oh, je hebt het allebei gewoon! Je hebt
gewoon the whole package!

Ik heb soms, dan…. Of ik daar dan even
alleen of ik loop dan even of…

En dan gaat dat hoofd tekeer, ofzo.

Maar ik kan ook soms helemaal in de flow
zitten, dan ben ik heel erg…

Kan ik ook heel druk zijn.
En dan denk ik nergens over na.

En dan denk ik achteraf: Oh ja, dat was
misschien niet zo heel erg aardig!

Ja, ik geloof wel.
Maar, weet je, wat ik wel geloof, dat dat

hoofd doet dat, omdat we daarop afgerekend
zijn. Of om wat dan ook, maar ik denk wel,

dat dat is wie je bent. Die spontaniteit
dus ook. Dat is volgens mij wel wat erbij

hoort.
– Ja.

Weet je, dat mijn hoofd ineens denkt:
Oh, ik zou wel met die willen praten!

Dan is dat gewoon een gevoel of een
intentie. En als ik dan later denk: Nou…

Een beetje raar, eigenlijk.

Dan komt dat hoofd eraan met allerlei
meningen die het gevormd heeft:

Doe maar normaal, je doet al gek genoeg

Of, weet je, wie voor een kwartje
geboren is…

En dan kan je dus jezelf zijn, ten minste.

Ja, Angélique zegt: Je hebt altijd de
mogelijkheid om op dingen terug te komen

als je dat zou willen.

Ja, maar vaak zijn die dingen, die de
meeste… Ik spreek voor mezelf. Ik weet

niet of jij dat zelf hebt, Angélique.

Dat ik wel voor mezelf, als ik echt
ergens ingegaan ben, ofzo.

Dat ik daar dan ook wel, dan het dan ook
wel klopte ofzo. Alleen…

Ja.
– Soms denk je: Had ik beter niet kunnen doen.

Bij mij is het niet in de slechte zin.
Weet je, dat ik slecht gedaan heb.

Eerder dat ik juist te leuk gedaan heb.
– Ja.

En dat ik ook soms denk dat ik dan niet
conform mijn leeftijd meer…

…meer gedraag!

Ik weet helemaal niet hoe dat moet!
– Nee, maar ik denk dan, soms doe ik mee

met muziek van de jongeren, van de 20 – 30
ofzo en ik voel me echt ook zo oud,

maar dan ben ik op zo’n feestje ook op een
gegeven moment helemaal in m’n element.

En dan denk ik: Oh, ik gedraag me echt als
een puber!

Nou, ik gedraag me altijd als een puber!

Ja, maar dat je op een gegeven moment
denkt: Ja, ik ben toch echt wel een vrouw

van 46.
– Ik denk niet erover na hoe oud ik ben,

of hoe mensen… Of ik moet erop
aangesproken worden.

Maar meestal heb ik mensen om me heen, die
dat ook doen, dus dan valt het…

eigenlijk niet zo op, weet je. Dus dan doe
je allemaal raar.

Het is meer dat stemmetje. Dat stemmetje
achteraf.

Ja, dat stemmetje achteraf is dat.

Terwijl je een hartstikke leuke avond hebt
gehad en iedereen heeft het leuk gehad.

Is het toch dat hoofd, dat er continu wat
van vindt. Want, dat hoofd….

Weet je, dat is zo, ja ik weet niet, zo’n
geprogrammeerd computertje. Weet je, daar

moeten ze echt een blauwdruk van maken,
en daar een computer van maken. Want echt

zo’n goed geheugen, als wij hebben, en die
alles repeteert. Zo’n computer kun je echt

nooit maken.
– Ja.

Ik heb dingen in m’n database staan, waar
ik niets van wist en daar ben ik van de week

bijvoorbeeld ook achter gekomen waarvan
ik niet eens wist dat ik die dingen nog

in m’n database had.
– Ja?

Ja! En die komen gewoon lekker naar boven,
lekker negatief over jezelf praten en dat

hele rattenplan: Je mag er niet zijn,
en noem maar op.

Nou, hou maar op, scharrel hem uit,
gewoon, weet je?

Ja, dat kan mijn hoofd echt.

Maar hoe ga je daar mee om? Even Ans,
want Ans heeft het ook en die is 65.

Ja, ik ken Ans.
– Ik kan dat gewoon blijven doen, natuurlijk.

Dat is fijn om te horen.

Maar, hoe gaan we ermee om, als al die
database dingen,

negatieve dingen voorbij komen?

Hoe ga jij ermee om?

Ik denk, achteraf denk ik dan, aan die
momenten dat we dan twijfelen op zo’n

avond, of oordelen op zo’n avond. Dan
achteraf denk ik: Waarom heb ik dat nou

eigenlijk gedaan? Ik heb een super leuke
avond gehad en die paar momentjes, dat ik

dan dat heb ofzo, dan denk ik: Dat is echt
helemaal niet op de waarheid gebaseerd.

Weet je?
Dat komt dan voorbij, en ik weet dan

wordt er iets getriggered ofzo. Dus ik
hoop dan, dat ik door zo’n…

Door die momenten, dat ik de volgende keer
kan bedenken: Oh, het is weer

zo een spook.

Ja, weet je, dat is het enige dat je dan…
Inderdaad, het is een geest, he. Het is een

spook, hoe je het ook wil zien.

Ik zeg wel eens, het woord geest is voor
mij blauwdruk.

Dus voor mij is het heel duidelijk, dat
het niet echt meer is, ofzo. Of nooit echt

gediend heeft. Alleen ergens aangeleerd is.
– Ja.

En, ja, ook ik denk… Ja, het gaat dan
over: Je er niet te druk in maken, en noem

maar op. Maar je doet het dus wel. Het gaat
wel in je systeem zitten. En de kunst is,

denk ik, maar dat zeg ik eerder tegen
mezelf en hopen maar dat het lukt.

De kunst is, denk ik, om het niet te pakken.
Dus het mag er wezen, het is er nou eenmaal

je kan het niet veranderen. Maar ik ga er
niet op meesurfen. Weet je, ik praat wel

eens over de flow van je leven. Dit is niet
de flow van je leven. Dit is gewoon

letterlijk ernaar kijken; Okay, daar is
hij weer, dat dode paard, ofzo.

Lijk in de kast.

Ik denk dat daar de kunst ligt, dat je er
niks mee doet, dat je hem niet pakt.

Dus dat je het niet aanpakt, misschien
moet ik het zo zeggen.

Ja. Tilly zegt ook: Precies, er wordt iets
getriggerd. Een oude pijn denk ik.

Ja, en het is…

Je was even weg.
– Oh.

Nee, dat je dan er geen verhaal van maakt,
ofzo. Dat zit dan altijd in m’n hoofd, ofzo.

Maar ja, op het moment dat ik in zo’n…
Even in zo’n spookverhaal zit, dan vind ik

dat ook weer, dan bedenk ik dat niet.

Maar dat duurt niet meer zo lang als
vroeger, weet je. Als je…

Ja, dat klopt.

Als je, weet je, het is nu een kortere
periode zo, weet je die bewustwording ofzo

Laat ik het maar even zo noemen. Die je
hebt met jezelf. Met hoe je op dingen

reageert en trouwens ouder worden hoort
daarbij. Maar ik zie ook wel bij jongeren

nu, dat ze dat sneller doen. Weet je,
daar zijn wij wel wat laatbloeiers

allemaal, ofzo. Of het heeft zich nooit
aan kunnen dienen in die periode.

Maar je ziet natuurlijk ook jongeren van
nu, van 20 – 25 jaar, die veel bewuster

zijn van: Okay, dit ben ik niet. Het zijn
mijn gedachtes maar en…

Ja, zie je dat, ja?
– Ja, dat vind ik wel, ja.

Oh, wat leuk.

Niet bij alle, natuurlijk altijd
uitzondering op de regel.

Maar wij zijn ook niet met z’n allen
met een bewustwording bezig.

We zitten natuurlijk in een bubbel, over
het algemeen, waar mensen dan mee bezig

zijn. Ja, weet je, met mediumschap, die
wereld is natuurlijk niet zo groot.

Nee.
– En dat is met elk wereldje aan zich.

Ja, dat is ook zo, ja. En als je het dan
hebt over die spoken, jij bent bijvoorbeeld

heel veel zichtbaar, op een onderwerp wat
misschien een heleboel mensen ook een

beetje gek vinden.

Ik dacht op een gegeven moment, de
bezwaren van zicht… of de negatieve

gevolgen van zichtbaar zijn, ofzo.
Krijg jij weleens vervelende reacties?

Opdat je zoveel zichtbaar bent?
– Nou niet omdat ik veel zichtbaar ben.

Maar wel over de boodschap die ik
verkondig.

Ja?

En wat doe je daarmee?

Meestal lach ik erom.

Of ik zet het op Facebook.

Dat doen ze dan meestal geen tweede keer!

Nee, dat is waar!
Maar is dat altijd zo geweest?

Nee, maar vroeger was ik nog niet zo
zichtbaar, dus het ene en het andere…

Maar, weet je, je weet zelf, ik kan me
herinneren, dat moet zeven jaar geleden,

zes jaar geleden, filmpjes aan het maken
waren.

En dat ik… Dat je van mij niet mocht
publiceren, omdat ik gewoon niet

durfde over mediumschap te praten.
Zes jaar geleden, he?

Dus wat is dat nou? Dat is een zucht. En
nu zitten we elke week te praten en hebben

we hetzelfde in dit soort dingen, gewoon
over mediumschap.

Ja.
– En ik denk er in ieder geval niet over na,

wat mensen ervan vinden. En misschien is
dat ook wel de kracht die je hebt in ervaring.

Dat je op een gegeven moment niet meer
denkt wat anderen ervan vinden, maar gewoon…

Weet je, ik zeg altijd: Ik heb een missie,
of ik heb iets te vertellen.

En dat vind ik gewoon dat dat verteld moet
worden: Er is geen dood.

En op het moment, dat je daar achter gaat
staan, dat durft te verkondigen…

Ja, dan zijn er mensen die daar raar op
reageren. Ja, dat doen ze.

Maar heeft te maken dat je er zelf dus
zo sterk instaat, dat je dus ook minder

negatieve reacties krijgt?

Weet ik niet, of dat zo is. Ik denk…
Weet ik niet, daar kan ik gewoon geen

antwoord op geven. Ik weet alleen,

dat ook negatieve reacties ook in mijn hoofd
gaan zitten. Weet je, dat is net zo goed als

bij jou. We hadden het er al trouwens over,
dat je die negatieve reacties die hou je

altijd in je hoofd.
– Ja.

Alleen, ze niet te laten wegen in je hoofd.
Voor mij, snap je. En ik kijk soms wel eens

ernaar en dan denk ik: Heb ik teveel
geduld, ben ik nu te open geweest, of

snappen mensen dit wel? Soms snappen
mensen het ook gewoon niet. Voor mij is

die wereld zo…
Het is hetzelfde, ik heb best een bijzondere

gezinsrelatie, en nu is mijn biologische
vader overleden. En nu komen er vragen,

zeg maar weer, van: Hoe zit dat dan? Voor
mij is het zo normaal en dan ben ik erover

aan het praten, denk ik: Oh, mensen
begrijpen het gewoon niet.

En dat is dus met mediumschap precies
hetzelfde.

Voor mij is het… Ja. Weet je. Die wereld
is er. Ik voel het nu ook, bijvoorbeeld.

Snap je? Ik voel nu de spirituele wereld
dichterbij komen. Ik weet ook, dat ik een

individu voel. Dus ik voel niet alleen
maar het collectief, de spirituele wereld,

ik voel ook een vader in de spirituele
wereld dichterbij komen.

En daar kan ik twee dingen mee doen. Dan
denk ik: Ja, sorry meneer, ja madame.

Dat is zo meestal wat ik doe. Maar dat is…
Hoe het werkt. En voor mij is dat zo normaal,

maar als ik het deel zeggen de mensen:
Oh, ja? Vertel eens, hoezo dan?

Dus ik praat er maar gewoon niet over,
snap je?

Ja.

Maar als er dan nu dan komt er zo een
meneer, zo een vader voorbij, maar heb je

dan het gevoel, die wil nu iets dus met
bijvoorbeeld de mensen die kijken?

Weet ik niet. Ik denk, dat dat… Want
daar ben ik er dan niet genoeg mee

bezig. Weet je? Op het moment, dat ik
hem voel, ik weet, dat de spirituele wereld

altijd probeert, z’n geliefden te
bereiken, als de nood hoog is, he.

Maar dat is wel…
Voor mij is dat heel belangrijk.

Die wereld is voor mij soms
belangrijker dan deze wereld.

Maar het gekke is, dat ik weet, dat niet
iedereen die hierop zit te wachten.

Snap je?
Dus in deze hou ik wel rekening met wat ik

wel en wat ik niet vertel en nu zitten we
heel open te praten en deel ik dat omdat

dat te sprake komt.
– Ja.

Maar… Ja, weet je, het is voor mij…

Zo gewoon, maar ik heb zo geleerd, dat dat
voor andere mensen niet is. Dat ik wel een

handrem op heb.
– Ja?

Ja.
– Maar hoe bepaal je dan die handrem?

Want dan…
– Nu. Ik praat nu. Ja, nu voel ik iemand,

maar ik…
– Oh. Je blijft steken.

Huh?
– Je bleef steken.

Ja, dat dacht ik al.
– Ja, je zei: Nu voel ik iemand, maar…

Ik ga er niets mee doen.
– Nee. Precies.

En dat is niet omdat ik het niet wil, maar
dat is omdat ik gemerkt heb, dat dat dus

geen maatschappelijk verantwoord gedrag
is, ofzo. En dat vind ik best wel erg.

Dat dat dus is, weet je. Als ik in een
gesprek zit met iemand en ik voel

bijvoorbeeld, buiten de sessies om he,
want in de sessies is er natuurlijk een

duidelijke vraagstelling.
– Ja.

Maar dan vraag ik me af, hou jij je in op
het moment dat iemand over iets begint

als waar jij verstand van hebt, zoals van…
Je hebt natuurlijk heel lang over

“nooit meer op dieet” gehad.

Als iemand nou over dieëten begint,
hou jij je dan in?

Nee, over het algemeen niet.

Nee, dus je geeft het wel?

Ja.

Soms, dan… Het ligt er een beetje aan,
in wat voor manier ze het doen. Want als

het heel erg gaat over: Ik ben met shakes
bezig en met maaltijdvervangers.

Dan denk ik… Lul maar lekker aan.
– Heeft geen zin, ja.

Ja.

Maar als het meer gaat over: Wat is jouw
visie of dat het meer aan mij raakt, dan…

Of mensen willen advies ofzo, dan ga ik
daar wel in mee.

Maar misschien heeft dat te maken met
niet zo zeer ongevraagd ofzo.

Ja, misschien is dat het wel.
– Ja.

Dus dan zeg ik wel dingen, en als mensen
daar op doorgaan, dan vertel ik alles.

Maar niets vanuit…

Vanuit het idee, ik moet iets overbrengen.

Ik heb twee opmerkingen voorbij laten gaan.
Kun je dan volledig jezelf zijn, Rosita?

Ja.

En Marian zegt: Ik zou het graag even
ervaren, Rosita, nu.

Dat wist ik, dat mensen natuurlijk ook
gaan denken: Wow, wat is dat dan, he!

Want dat is ook iets magisch ofzo.

Ja, omdat jij weet wat het is. En…

Je blijft weer hangen.

Ik dacht het al, dus ik dacht:
Ik wacht wel even.

Ja, omdat ik weet wat het is.

En jij weet hoe het voelt, weet je?
Dus je weet ook hoe bijzonder het kan zijn.

Maar ik weet ook, en dat is de andere
kant van het verhaal, hoe in de kaart

kan zetten op het moment dat je
belangeloos, of niet belangeloos,

zomaar contact gaat maken met de spirituele
wereld. Mensen vinden dat echt…

Ik denk deze groep mensen die nu
luisteren en kijken, die vinden dat niet.

Want ik geloof, dat je ook elkaar aantrekt.

Het is me ook te waardevol, ofzo. Snap je
wat ik daarmee bedoel? Om… Dat mensen

daar tegenaan kunnen schoppen.

Maar dan bedoel ik niet, dat ik mezelf
waardevol vind. Maar dat ik de spirituele

wereld heel waardevol vind. Dus dat ik dat
heel hoog heb zitten. Snap je?

Ja.
– Maar aan de andere kant denk ik:

Ze geven het ook niet voor niks.
– Ja. Dus dat is wel een soort grijs

gebied, ofzo.
– Ja, maar dat is een heel moeilijk

gebied.
– Ja.

Maar goed, ik voel dus een vader.

Ja? Je voelt een vader?

Ik denk dat het mijn papa wel is.
– Nee, ik denk het niet!

Dit is niet jouw vader.

Maar…

Maar ik wil wel een paar statements geven voor
de mensen die nog nooit een mediumschap

hebben meegemaakt. Ik bedoel, als we het er dan
toch over hebben, gooi ik het wel uit in
het open.

Maar die, die nog nooit een mediumschap
hebben meegemaakt, ik zal een paar

statements opnoemen, als je je daarin
herkent, dan mag je “Ja” zeggen,

“Ja, ik herken dit”. Ik voel een vader en
terwijl deze vader dichterbij komt, voel

ik z’n hardwerkende kant. Ik voel ook, dat
hij tijdens zijn leven gewerkt heeft in een

speciaal uniform, voor zijn werk. En ik
weet niet precies welk werk dat is, of welk

uniform het is. Maar het ziet er wel uit,
alsof hij verstand heeft van veel zaken.

Ik zie ook een grote fabrieksomgeving.

En wat me ook opvalt…

Hij heeft geen afscheid kunnen nemen, dat
is ook wat ik voel.

En wat ik ook voel, is dat zijn dood vrij
onverwacht was en dat het ook wel al een

tijdje geleden is. En dat er mensen dit
weekend over hem gepraat hebben.

Omdat er iets speciaals is gebeurt. Dat is
wat ik voel. Hij heeft ook over de foto’s,

die dit weekend ook de revue
gepasseerd zijn.

Ik weet ook, dat er herinneringen
zijn, als hele simpele herinneringen,

als ijsjes samen eten.

Je blijft weer hangen.

Dat was zo’n speciaal ijsje,
dat uitgezocht werd. Omdat hij

dat nu eenmaal leuk vond. Maar dan zie
ik echt zo’n wafeltje in.

Er hebben een paar mensen…

Mooi, Patricia.
En begrijp je ook het uniform? Zou je daar

nog even op willen reageren?
En, wat ik ook voel, is jullie moeten

dit weekend iets gevierd hebben, of iets
gedaan hebben, waardoor hij heel erg naar

boven is gekomen. Ik heb ook het gevoel
dat er bij jullie pas een baby is geboren.

Waar hij ook voorkomt. En ik weet zeker,
daar moet jij het herkennen, als jij een

zware tijd hebt, op dit moment. En dat je
het echt even nodig hebt om wat van je

vader te horen. Want dat is ook wat hij
laat zien. En ik heb ook het gevoel,

er is ook echt wel een diepe put
voor jezelf en is bereikt, om het even zo

te zeggen. Er is ook iets met de relatie
waar hij opduikt.

En anders wordt het te persoonlijk. Dus
dan laat ik het erbij. En als ik hem voel,

weet je wat voornamelijk heel
belangrijk is? Dat genieten van het leven.

En dat je dat een beetje hebt gemist,
door alles wat er gebeurt is, de afgelopen

tijd. En dan komt hij eigenlijk heel dicht
naar voren.

Hij werkte in een plasticfabriek, hij is
ruim 35 jaar dood, auto ongeluk.

Ja. Nou, dat dacht ik al, dat het zo..
En daar had hij waarschijnlijk ook nog

wel een leuke functie in die plasticfabriek.
Weet je, we hebben nu al een leuke term,

vroeger was je gewoon ploegbaas ofzo.
Achja, maar daar moeten dingen zijn,

die voor jou belangrijk moeten zijn
geweest, de afgelopen tijd. Want hij…

Oh.

… die herinnert aan hem. Dan denk je
altijd aan je vader.

Je liep vast.

Er moet ook een speciale bloem zijn,
die je herinnert aan je vader. Dat zou een

freesia kunnen zijn. of… Want ik zie een
geel bloemetje.

Die je herinnert aan hem, en aan zijn
aanwezigheid.

Hij deed zich inderdaad wel voor als
een baasje.

Ja, maar weet, de liefde voor je vader
en…

Want dat is, waarom die…

… aan de andere kant kan gaan.

Ja.

8 November was zijn overlijdingsdatum.
Dat was dit weekend, ja.

Ja.

Ja, maar weet je, dit is voor mij zo
normaal. En ik kan me ook voorstellen,

dat anderen denken: Oh, weet je…
Maar voor mij is het, alsof ik met jou

praat. Alleen, dat praten, dat geeft me
gevoelens en…

Ja, het gekke van het verhaal is, dat ik
zit te praten over een vader die overleden

is. En wat er dan gebeurt, omdat ik die…
Omdat ik nu eenmaal het talent voor medium

heb, om het even zo te noemen, dat de
vader, zeg maar, in de reis wat dichterbij

zal komen. Dat werkt gewoon zo.
– Ja.

Dat is toch hetzelfde hier, als je
zwanger bent, dat weet je dan niet, maar

we kunnen ook andere dingen noemen. Maar
als je zwanger bent, zie je iedereen met

een dikke buik ofzo. Ik ben ook niet meer
zwanger, hoor.

Nee, maar natuurlijk waar je je focus…

Dit is echt de allereerste keer, dat iemand
zijn aanwezigheid voelt en ook iets door wil
geven.

Dat gevoel geeft je vader niet aan mij.
– Ja.

Ja, ook aan jou, Rosita.
Want ik weet nu hoe ingewikkeld het is!

Ja, vertel maar eens, hoe jij
ontwikkelt als medium!

Nou, ik kan wel wat vertellen, ik weet
niet of ik het mag delen, maar ik denk

het wel. Ik zat te vertellen over…

Ben niet zwanger, heb vier kids, hij had
wel een dikke buik!

Maar er is iets met een baby, in de
familie. Maar daar gaat ze nog iets

teruggeven, dat komt nog wel.
– Okay.

Maar nee, ik was vrijdag met… Maar kijk,
ik ben aan het oefenen, he, voor de mensen

die denken… Ik vond de cursus van Rosita
heel leuk, maar ik dacht: Ik heb geen

lijntje met boven, dus ja, ik hoef die
cursus helemaal niet te doen, maar

ik vond het wel bere-interessant. Dus elk
jaar dacht ik: Ja, misschien moet ik eens

mee gaan doen maar ik dacht: Dat ga ik
niet doen. Want ik kan het gewoon niet!

En toen zei Rosita: Maar het verlangen
alleen al is al genoeg.

Even nog een “Dankjewel” van Patricia.
– Alsjeblieft.

Dus, en ik dacht: Ik wil het gewoon, ik
vind het gewoon een mooi onderwerp, dus

ik wil me er gewoon meer in verdiepen.
Dus ik ben nu met het tweede jaar bezig.

En nog steeds denk ik elke keer, dat zijn
die dingen, he. “Ik kan het niet, ik kan

het niet. Ik kan er niks van”.

Maar inmiddels gebeuren er ook een aantal
dingen, waarvan ik denk: Da’s ook raar.

Want ik heb het gevoel…

Jullie hebben nu gezien, hoe Rosita dat
aan het doen is. Dus ik doe het soms ook zo.

Maar dan denk ik gewoon, ik zit het
allemaal zelf te verzinnen in m’n hoofd.

Dus… Maar soms zeg ik eens zulke dingen,
die opeens raak zijn. Dat ik denk: Huh?

Hoe komen die dingen dan in m’n hoofd?

En ik zat dus van de week met Tianne te
vertellen over de cursus.

En dan zei ze: Doe het eens met mij!
Ik zei: Tianne, dat kan ik niet, hoor!

Toen zei ik: Ik zal wel wat proberen. Dus
ik ging wat proberen, dus ik dacht: Ik heb

een hoop… En op een gegeven moment zei
ik iets, ik heb het gevoel van “Hendrik”!

Maar zo heette die.

Toen dacht ik: Ohhh!

Kijk, dat is fijn. John ook!

Ik worstel met jou op vrijdag en met
John worstel ik op zaterdag!

Precies, leuk!

Zo heb ik nog 50 andere waarmee ik
regelmatig worstel!

Maar het is zo… Zo’n gebied wat gewoon
raar is, dat ik denk: Hoe kom ik nou opeens

op “Hendrik”, weet je? Mijn opa’s heten
niet zo, het is niet de naam die voor mij

heel typerend is, maar die komt dan
opeens in m’n hoofd.

Ja, weet je, in mediumschap, je kan zoveel…
En dat is niet alleen zo in mediumschap,

overigens he, dat is ook gewoon als je
voelt, als je gewoon in het leven bent.

Je krijgt op zoveel verschillende manieren
gevoelens binnen. Weet je, door middel van

plaatjes, door middel van: Het is ineens
in je hoofd.

Weet je, dat gaat zo als…

Ik ben ook trots op haar, Joke.

Weet je, en dat gaat zo, als een soort
waterdruppels ofzo, op een bepaalde

manier komt dat in je bewustzijn. En dat
komt dan weer als een plaatje.

En de kunst is, gewoon om jezelf te
gaan begrijpen en te geloven. En, weet je,

stapje bij stapje. Want waar we nu zijn
met jou zelf, en hoe het tegen anderhalf

jaar geleden, zeg maar, stond…
Is er een groot verschil. Daarin neem je

jezelf wel serieuzer en zie je ook echt,
dat de wereld, zeg maar, kan communiceren

met jou. Dan heb ik het over de spirituele
wereld. Alleen, jij vindt jouw rol hierin.

Nog even een dingetje.

Ja.
– Die hoort bij mij, ofzo, he.

Hoe bedoel je? Dat laatste?
– Het hoort bij mij. Het mediumschap.

Het hoort bij jou?
– Ja. Dus daar moet je ook nog even

overheen.

Ja, het hoort nog steeds niet bij mij.
Nee, dus ik heb ik ook niet de ambitie,

om medium te worden. Maar ik vind het…
Het helpt mij heel erg in het naar binnen

gaan en m’n eigen vibe te volgen.
– Mag ik even commentaar geven?

Op het moment, dat je contact maakt met de
spirituele wereld, dan heb je het maar één

keer gedaan, dan ben je medium, weet je?
En… niet professioneel.

Ja, okay.

Weet je, op het moment dat je een doorgeef-
luik dus tussen twee werelden bent geweest,

dan ben je… Dan is de titel al behaald,
zeg maar. Alleen, dan mag je er, wat mij

betreft, nog niets mee doen.

Nee, maar dat is het punt. Voor mij is
een medium, is iemand die het echt heel

goed kan. Maar dat zie je dus…
– Ja, maar dan heb je een werkend medium, ja.

Ja, okay.

Dus een medium is gewoon iemand, die
contact kan maken met de spirituele wereld.

Het medium betekent, een tussenstukje
tussen de wereld ongezien en wereld gezien.

En als je dat één keer gedaan hebt, dan ben
je dat. Het is hetzelfde bijvoorbeeld als je

één keer een bal hebt geslagen met de
tennis, dan tennis je.

Ja, maar dan ben je nog geen tenniser,
dat is waar.

Snap je?

Dat is maar net hoe je het wil bekijken.

Want jij hebt ook al wel eens gezegd he,
dat geloof ik nooit. Iedereen kan het op

zich leren.
– Ja. Tuurlijk. We komen toch allemaal

van de wereld, van de spirituele wereld
af en we hebben allemaal een ziel. En

zielen kunnen met elkaar communiceren.

Ja, je blijft weer even hangen. Dus ik gooi
er even een vraag in.

Je bleef weer even hangen. We hebben
allemaal een ziel.

Het is een weten, als je niet luistert of
durft te vertrouwen, dan krijg je gewoon

nog een keer een boodschap, net zolang
totdat je er niet meer omheen kunt.

Bedoel je dan, vanuit de spirituele wereld
of gewoon zo algemeen?

Want wij hebben heel erg de neiging, om
dingen als lessen te zien ook, he?

We zien dit als les of dat als les, maar
volgens mij is dat echt niet zo, hoor.

Nee?

Hoe zie jij het dan?
– Als mogelijkheid. Je kan de mogelijkheid

aanpakken om iets te doen, ofzo. Want in
lessen zit ook weer falen, ofzo.

Ja.

Maar even kijken, als… Het is een weten,
en als je niet luistert… Maar dat is wel

wat je zegt van dat: Als je dus bepaalde
mogelijkheden niet oppakt, dat die

mogelijkheid dus nog een keer voorbijkomt.

Ze zegt: Nee, van de spirituele wereld.
– Ja, okay.

Nou, ik weet niet welke boodschappen, maar
de boodschap is eigenlijk: Er is geen dood.

Ja.
– Dat is de grootste boodschap:

Ik ben niet dood. Dat is eigenlijk dat,
wat je… Wat ze doen om contact te maken.

En om healing te geven aan degenen die er
nog zijn.

Maar het is toch gek, he? Want dan denk ik,
als je het dan hebt over die mensen, ik heb

ook heel veel mensen die om me geven, die
er helemaal niks mee kunnen.

Die hebben het gewoon nog nooit nodig
gehad.

Nee. Nou, maar die hebben dan het gevoel,
weet je, “Ze zijn toch weg?”

Ja, het enige dat ik altijd tegen die
mensen zeg…

Ik overtuig niemand.

Maar we spreken elkaar wel als we daar
zijn, zeg ik altijd voor het grapje.

En er zijn natuurlijk ook mensen, die mij
heel erg confronteren met: Ik heb er niks mee.

Wat doe je eigenlijk? Ik ben medium. Oh,
daar heb ik niks mee.

Dan vinden ze, dat ze er altijd iets van
moeten zeggen, ofzo.

En dan zeg ik: Wat doe jij eigenlijk van
werk? En dan krijg je iets terug en dan

zeg ik: Oh, nee, daar heb ik niks mee.

En dan gaan ze een beetje raar kijken.

Maar het is ook, want ik denk: Jij hebt
aan de ene kant mensen die dus zeggen:

Ik heb er niks mee. En aan de andere kant
mensen die waarschijnlijk zeggen:

Wil je voor mij contact maken?

Ja, heb ik niet zo veel meer. Dus misschien
doe ik niet meer zo vrolijk uitstralen,

dat ik een medium ben. Of mensen weten
het gewoon allemaal. En weten ook, als ik

ze ken, dat ik het dan niet doe.

Of ik moet ze gaan aandienen op een andere
manier.

Dus dat is ook een beetje wat er nu is,
weet je? Mensen weten dat ook gewoon.

Ja.

Tilly zegt nog: En dat je mag vertrouwen,
tenminste, zo ervaar ik het.

De signalen, waarschijnlijk.
– Ja, mooi. Ja.

Patricia zegt: Sorry.
Maar ik weet niet waarom, Patricia.

John zegt: De hele ontwikkeling van
mediumschap is ook een ontdekkingstocht

naar jezelf, ervaar ik.

Ja, dat heb ik ook, ja. En het is
ook wel, dat..

Ook…
Ja?

Nee, ga maar. Ik denk dat we hetzelfde
wilden zeggen.

Nou, ja, dat ik dan, waar we in het begin
over begonnen, dat niet goed genoeg zijn,

en het niet kunnen. Ja, nu ontdek ik,
dat ik het eigenlijk kan.

En dat is ook gek, he. En dan denk ik van:
Hou nou eens op met jezelf elke keer naar

beneden te halen om te roepen: Ik kan het
niet, ik kan het niet, ik weet het niet,

dit lukt me niet. En dat is niet alleen op
dit gebied, natuurlijk.

Nee, maar weet je, als je dus dat kan
tackelen, dan ontdek je, en dat is wat

John zegt, je gaat naar binnen. Dus je
wordt geconfronteerd met jezelf.

Dat betekent ook, dat theater van jezelf,
alle lijken die in de kast zaten, ook naar

boven komen, op het moment je naar
binnen keert. Ik weet nog, als ik net aan

mediumschap begon, dat ik dacht:
Waar ben ik aan begonnen, in hemelsnaam?

Er komen eigenlijk dingen naar boven,
helemaal geen…

Ja.

Je kijkt er ook heel eng bij.

Ja, het was ook helemaal niet leuk.

Ik was 25, 26 ofzo, hou eens op.

Wat komt er dan te boven, wat merk
je dan?

Gewoon, verdriet, de pijn… Alles wat je
in je leven al hebt gedaan voor anderen en

En dan moet je ermee dealen en ook een
beetje met jezelf en… Weet je?

Ik geloof echt dat het de beste therapie
is, naar binnen keren en durven inzien,

wat er allemaal gebeurt in je leven.
– Ja.

Nicole zegt: Zo ervaar ik het ook,
inderdaad.

Als mensen vragen hebben, mag dat, he?
Want ik probeer ze tussendoor te gooien.

Maar heb je dan ook, als je bijvoorbeeld
bepaalde beslissingen moet nemen,

ga je dan eventjes raad vragen?

Aan de spirituele wereld?
– Ja.

Ja, maar ze geven niet echt antwoorden
daarop.

Nee?
– Nee.

Ook lullig! Maar waarom niet?
– Nee, ze vloeken.

Dan loop ik te vloeken: Laat allemaal
eens van je horen! Ik moet het helemaal

alleen doen.
– Ja, precies!

Ans zegt: Zit dat niet in iedereen, het
gevoel van niet kunnen en onzekerheid?

Ja.
– Ik hoop het!

Je weet ook niet, of wij het alleen hebben!

Dan bedoel ik niet, dat ik hoop dat jij
het hebt, Ans!

Ik denk dat het erbij hoort, weet je?
Ik denk dat we zo geleerd hebben…

Ik spreek wel ook nederig, een beetje
“humble” is het goede woord, nederig.

Ik hou ook wel de beentjes op de grond.
Weet je, wie denk jij wel wie je bent, als je

contact kan maken met de spirituele
wereld, weet je, dat houdt ook wel…

Ja. Het houdt het ook wel…

Nuchter ofzo. Ik weet gewoon geen ander
woord. Nederig, nuchter, dat met je beide

beentjes op de grond gevoel.

Maar, het is toch ook. Eigenlijk denk ik,
het zit bij mij vooral in de weg.

Ja, bij mij ook.

Ja, dus dat zou toch veel fijner zijn, als
je dan daar toch wat zekerder in bent

of dat die onzekerheid…
– Ja, maar dat komt dan omdat, weet je,

alvoor ik een demonstratie heb, dan ben
ik altijd nerveus: Kan ik het nog wel?

En ik heb zo vele demonstraties gegeven,
dat ik niet snap, met mijn verstand,

waarom ik dat heb. Dus dan ga ik tegen
mezelf zeggen: Je hebt het altijd gedaan,

het komt goed. Ze laten je niet vallen.
De spirituele wereld is er, ga maar gewoon

staan, het komt wel goed. En dan ga ik
staan en dan valt het ook direct van me

af, als ik ze voel, snap je? Dus dat is dan
ook gewoon de ervaring.

Maar die zenuwen heb ik ook nodig. Want het
maakt me ook heel scherp, ofzo. Weet je wel?

Dus het is ook wel de twee of zo. Ik weet
niet. Het houdt het ook in balans ofzo.

Misschien is dat het beste woord.
– Dat is het. Dat vind ik een mooie, ja.

Marian zegt, dit is wel een grappige.
Zou jij jouw licht nog eens kunnen schijnen

op de tussen-dimensie van Rob de Best,
het voelt zo nep.

Ik weet niet wie Rob de Best is.
– Jawel, Rob de Best is, hij werkt voor

Sinterklaas, in de manifestatie-week had
hij het allemaal over…

Waar had hij het allemaal over?

Waarin dus, als je het ervaren hebt,
dan weet je het. Maar hoe je er kwam,

dat was niet zo duidelijk.
– Maarja, dat was ook omdat hij zei…

Ik ga terugkijken, Marian, ik beloof je,
en ik kom erop terug.

Ja.

Want ik weet, dat ik er wat van vond.
– Ja, ik weet ook dat je er wat van vond, ja!

En ik kan me nog heel goed een gevoel
herinneren, maar ik weet niet precies

meer waarom, dus wil ik het graag
onderbouwen op een goede manier.

Dus Marian, ik beloof je, ik kijk terug en
we hebben het er even over.

Dat ga ik echt doen.

Of ik gooi het even in die manifestatie…
– Dat gaat ook, ja.

En ik reageer er even…

Je bent weer aan het vastlopen.

… op hetzelfde…
Ik stond weer vast?

Volgens mij zitten we op hetzelfde lootje.
– Level, ja.

Level.

Deze gaat over faalangst en… “Nee hoor,
ik ook”, zegt Ans.

Wat artiesten ook hebben, een soort van
plankenkoorts.

Ja, Andre Hazes was ook heel zenuwachtig
voordat die het podium op ging.

En, weet je, om dat op het moment te
snappen, vroeger…

Vroeger in de pionier dat de mediums, die
toen leefden, worden nu pioniers genoemd.

Dus over de oudere mediums, die dronken
echt veel alcohol voordat ze het podium

op gingen, omdat ze de zenuwen niet aan
konden, weet je? Die hadden gewoon de

Royal Albert-hal gevuld met mensen die
kwamen voor hun leringen of voor hun…

Weet je, dat was zo in die tijd.
– Ja.

En die waren zó zenuwachtig, dat het niet
zou lukken, dat ze een fles wodka, bij

wijze van, opdronken. En dan op het
podium gingen staan. En ik snap het wel.

Ik zou het denk ik nooit kunnen. Als ik
één biertje op heb, ben ik dronken.

Ja.

Moet je een keer doen, ben benieuwd
hoe het gaat!

Ja, lekker los!

Dan komen er allemaal dronken spirits
voorbij, denk ik.

Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ze mij
juist gaan gebruiken, degene die ik

normaal nooit doe, die komen dan,
zeg maar.

Ja?
Oh, Marian zegt nog even: Okay, hij wilde

het niet delen, dan moest je maar de
cursus komen doen.

Ohja, nou alleen dat al.

Nou, dat heb ik niet persé zo ervaren,
dat hij het zo bedoelde.

We gaan terugkijken en dan gaan we
onze mening erop geven.

Ja.
Nou, zijn er nog andere vragen, wil jij

nog iets leuks…

Is het al het einde van de cursus?

We hebben een cursus, ja. We kunnen lullen
wat we willen, he. We kunnen doorgaan tot…

We hebben 19 kijkers, dus veel. Daarnet
hadden we er 22. Dus we zitten in een

aflopende…
– Aflopende spiraal!

Nou, ik had het ook even, daar wil ik het
ook eventjes over hebben.

Ik had het met Tianne over geld. En wat
geld met je doet.

Wat doet geld met je?

Ook daar zit “Ik ben niet goed genoeg” op.

Ja.

Wie ben ik nou om te verdienen? Wie is er
voor een dubbeltje geboren en nooit een

kwartje. Dat zit er bij mij echt in, hoor.
En eigenlijk vind ik, persoonlijk, vind ik,

dat iedereen gewoon geld mag verdienen en
heel veel ook, weet je?

Ja, dat is nu stom, he?

Alhoewel, ik wil, weet je, dan denk ik
erover en denk: Ja, maar als ik geld

zou hebben, daar zou ik echt mooie dingen
mee doen. En dan zou ik echt mensen…

Weet ik veel wat. Dan zou ik er echt mooie
dingen mee gaan doen. Dus echt heel contra.

Ja.

Ja, je hebt weer door dat je blijft
hangen, denk ik.

Je bleef weer hangen. Het is heel contra?

Ja, wat je voelt en wat je vindt is heel
contra.

Ja.

Geld is energie en energie mag vloeien.

Volledig mee eens. Echt helemaal
volledig mee eens!

Maar dat is ook grappig. Het is energie
die mag vloeien. Maar dan denk ik:

Ik vind jij zit heel erg in de flow ofzo.
Maar dan denk ik: Gaat geld dan vanzelf mee?

Of hoe werkt dat?

Nou, weet je, ik weet wel wat de geest wilt,
dat is ook met de spirituele wereld

afgesproken, als ik dit werk maar doe en
ze er ook voor moeten zorgen,

dat ik er ook van kan leven.
– Ja.

Dat klinkt misschien een beetje raar,
maar als ik daar mijn hele leven aan wijd,

dan moet ik er ook effect van hebben.
Weet je, dat kan…

Het gas moet ook betaald worden en het licht
moet ook betaald worden, weet je?

Dus van het ene… Die afspraak heb ik en
daar hoef ik me ook geen zorgen over te maken.

En ik denk ook helemaal niet: Wil ik nu heel
veel meer geld, ofzo. Dat vraag ik me ook

wel eens af, he. Dan heb ik het er ook
over en denk ik: Ja, wil ik het dan?

Waarom zou ik het dan willen, ofzo. Wat
heb ik dan nog nodig? Dan zou ik alleen maar

kunnen bedenken, om dus anderen
gelukkig te maken of wat dan ook.

En anders snap ik het nut niet zo.

Nee?
– Dan ben ik er hard voor aan het werk,

Ofzo?
– Ja.

Ik weet ook niet, of het de bedoeling
is, dat je met mediumschap heel veel

geld verdient. Of dat, zeg maar,
naast elkaar kan.

Ja, maar dat is ook een soort overtuiging,
toch?

Je denkt heel erg na, of je blijft
weer hangen.

Ik denk dat…
Wat niet helpt, ik ga gewoon even…

Wat niet helpt is die zin blijven herhalen:
als je niet voor een dubbeltje geboren bent”

Ja, dat klopt. En Tilly zegt…
Het blijft nu wel heel lang hangen.

Nee, dat klinkt niet raar.

Even op mediumschap, want ik hoop dat
Rosita zo weer…

Nee, hoor, Rosita. Is heel normaal. Lekker
doorgaan zo.

Oh, daar kom je weer, denk ik.
Bijna.

Ja, ik ben er weer.
– Nu ben je er weer.

Nee, maar dat je zegt: Met mediumschap kan
je daar geen… veel geld verdienen, maar

Is dat zo?
– Kan je? Ik weet niet of dat kan,

maar is het…
– De bedoeling?

Ja, weet je, maar is het ook nodig, ofzo?
Weet je, want ze zorgen ook goed voor je.

Dus wat is dan…

Weet je, het moet kloppen. Ik huur een
ruimte, dat moet betaald worden.

Hier in huis moeten dingen gewoon
kunnen lopen. Ik moet gewoon voor

mezelf kunnen zorgen op een goede manier.
Bijscholing moet kunnen.

Wat heb ik nog meer nodig? Dat vraag ik
een beetje mezelf af deze tijd, weet je?

Dat moet ik heel… Ja, uit gaan buiten ofzo.

Ja, maar het is ook… Ik kan ook wel bedenken,
weet je, als.. Ik heb altijd gezegd, je moet

je readingen verhogen. Want ik vind een
uurtje bij jou is veel meer waard dan een

coachingsprogramma van, weet ik niet, van
iemand anders bijvoorbeeld.

Er moet ook wel iets kloppen met je gevoel.
Weet je, ik vraag nu 70 €.

En dat moet ook wel kloppen met mijn gevoel.
Dat klopt. En op het moment, dat…

Dat je 200 € vraagt, of weet ik wat, dan
ligt die prestatie-druk op mij ook heel

hoog, he. Want dan, het kan nooit iets zijn
van… Het moet altijd vanuit het gevoel

komen. Kijk, op het moment, waar mag het
zitten, dan moet ik het niet voelen. Snap je?

En op het moment dat er druk op ligt,
kan ik dit niet voelen en ik denk dat druk

en geld ook met elkaar te maken hebben.

Maar heeft het dan ook niet te maken met
jezelf? Op het moment dat jij dus de…

Het moet voor jou kloppen, dus dat vind ik
grappig, want ik sprak van de week een keer

iemand, en die had een bepaald tarief en
die zegt: Ja maar, dat ben ik gewoon waard,

klaar. Weet je, zo moeten mensen wat mij
betreft betalen.

Toen dacht ik: Zo, ik zet mezelf daar
klein tegenover, zeg maar.

Terwijl ik ook wel kan bedenken: Oh, wacht
even, ik heb ook wel wat te bieden.

Dus het gaat ook over, wat is dan het geld
voor jou, ofzo. Want voor de één is 70 €

heel veel, voor anderen is het peanuts. Die
willen wel 300 betalen.

Dus als…
– Ja. En daar wil ik niet naar luisteren,

wat ze willen betalen.

Dus het gaat erom, wat er voor jou klopt?
– Het moet voor mij kloppen. Weet je, er zijn

wel mensen… Ik heb best wel een wacht…
Mijn wachtlijst is een jaar he, dat mag je

best weten. Dus ik heb een jaar wachtlijst
voor mensen die bij mij een consult willen.

Dat kan ik makkelijk oplossen.

Door te zeggen: Ik vraag 150 €.
– Ja.

Maar dan klopt het toch niet meer. Dan
klopt het toch niet meer bij dat wat je

nodig hebt? Ik vind een jaar wachttijd bij
een medium al niet kunnen.

Nee, dat is waar.

En, weet je, daar ga ik zo…

Weet je, wat ik daarmee bedoel?

… Dan zou je toch de wachttijd oplossen?

Even terug.
– Volgens mij zit ik weer vast.

Ja, ik hoor je nog wel, maar je beeld
ligt vast.

Dus je zei…
Wat is er met je internet aan de hand?

Ja, nu ben ik er weer, he?
– Ja, nu ben je er weer.

Je zei: Ik kan de prijs verhogen…

Ja, maar weet je, dan kan je dus de
wachttijd wel oplossen, door hele hoge

prijzen te vragen, maar weet je, ik kan het
gewoon nu niet oplossen. De enige oplossing

die zou zijn, is dus een stop erop te
gooien en zeggen: Ik doe even niks,

wat voor me lief is, dus weet je,
eigenlijk is het niet okay, zo lang.

Nee.

Want daardoor pak je ook alle mensen die
het echt nodig hebben op dat moment…

Alhoewel dat niet helemaal waar is, want
wat gebeurt er nou? En dat is op zich een

leuk verhaal om te vertellen, denk ik.
Ik vind het een leuk verhaal, dus dan zal

jij het ook wel leuk vinden.

Want dan, weet je, op vrijdag dan doen we
berichtjes sturen van: Je hebt een afspraak

van de week, als het niet door kan gaan,
zeg het dan, want er is een wachtlijst,

dan kunnen we die opvullen. En het
bijzondere van dat verhaal, is dat we

altijd mensen af…

Af…
– Die het heel erg nodig hebben.

Af?
– Afvallen.

Oh, afvallen, ja?
– Dus dan vallen er mensen af, stel je voor,

ik heb zoveel afspraken in de week, er
vallen er dan, de helft valt eraf, en dan

gaat iemand bellen voor mij, die doet…

De afvallijst, zeg maar, mensen die hebben
gezegd: Zet mij maar op een lijst. En je zal

altijd zien, die mensen die het heel hard
nodig hadden, op het moment dat ze belden.

En die kunnen ook altijd.
– Ja, precies.

Laatste minuut, weet je? Het maakt niks
uit, we komen. En, dus ik geloof ook wel,

dat dat ook vanuit de spirituele wereld
geregeld wordt. Dus als de nood hoog is,

dan regelen ze dat.
– Ja. Maar het blijft me soms…

Ik ga straks even wat opmerkingen
erdoor doen.

Het blijft zo, dat ik denk: Op het moment,
dat jij dus… Ik merk ook, dat je zo

langzaam je prijs verhoogt, omdat je ook
misschien door krijgt van:

Oh, wacht, het is misschien meer waard.

Omdat je er zelf sterker in bent
– Nee.

Heeft dat niet met elkaar te maken?
– Voor de spirituele wereld maakt geld

niet uit, nee.
– Nee?

Maar voel je het zelf? Want jij zelf
bepaalt de prijs.

Ja, ik vind het wel goed zo, eigenlijk.
– Ja, maar dat dus. Dus je vindt het wel goed.

Dan klopt het dus.
– Ja, dan klopt het, ja. Exact.

Als ik nou meer geld… Weet ik niet, of
ik me daar lekker bij voel. En het is niet,

dat dat niet… dat ik het niet waard ben,
ofzo, weet je? Zo’n consult is wel een

miljoen waard als hij goed lukt.

Maar kan ook geld tegen… Weet je, ik
geloof niet… Ik krijg heel vaak bloemen
erna,

of mensen die me een kroontje
geven erna. En dat is me eigenlijk

meer waard.
– Ja.

Dan dat geld, eerlijk gezegd.
– Ja.

Nu even kijken, hoor.

Het wel of niet hebben van geld heeft te
maken met de energie frequentie van waarin

je je bevindt.

Dus is het dan zo, Alexander, dat je dan…
Alexander? Ik dacht, het is Alexandra.

Nee, Alexander.
– Alexander. Is het dan zo, dat als je je

frequentie dus verhoogt, dat dan ook
het geld meer wordt?

Dat zou betekenen, heel stom gezegd,
dat ik multi-miljonair moest zijn.

Zou ik ook denken, want jij hebt een
hele hoge frequentie.

En zo ben ik ook wel, zo voelt het ook
wel, maar dan niet in geld, snap je?

Ik vind ook geld een… Kijk, als ik, het
klinkt stom he, maar ik vind een kaartje

krijgen voor een theatershow van iemand, of
een cadeautje krijgen, of… Ik heb een keer

gezegd: Dat luchtje vind ik lekker en het staat
ineens op… Weet je? Dat, voor mij, dat

is de hoogste frequentie.
– Ja. Ja, mooi.

Joke zegt: Er wordt gezorgd, naar aanleiding
van jouw afspraken, dat er altijd voldoende

financieel voor jou aanwezig is, denk ik.

Ik geloof ook, dat…

Weet je, nu heb ik het over consulten, in
de cursus, en weet ik het allemaal,

dat is een hele andere basis.
Ben ook natuurlijk online bezig en daarin

vind ik ook wel weer, dat dat dan weer wel
iets beter mag, ofzo, weet je wel?

Dus ik denk niet, dat mijn consult mijn
inkomstenbron persé is.

Het gaat niet om de ander, het gaat om
je eigen gevoel en balans.

Die balans is een mooie, he?
– Ja.

Dit is de wachtlijst, zegt Tilly, die is
wel heel erg lang. Dus ze zegt:

Er moeten veel meer mediums komen om
die wachtlijst op te lossen.

Ja, Tilly, weet je, ik heb natuurlijk
studenten die de afgelopen jaren

mijn waardering hebben, ofzo.

Waarvan ik denk, die kunnen gewoon
een consult geven. En ik heb wat mensen

zijdelings, wat collega’s…

Ja, je blijft weer hangen.
– Ja, ik zie het, dan wordt het aangegeven.

Maar dat betekent dus, dat… Je bent
de host, dat is het probleem. Niet ik.

Mijn probleem?
– Ja, de host, die moet af en toe

vastgesteld worden, staat er.

En… Wat wou ik nu zeggen?

Je hebt andere mediums, die dan bij je
ook kunnen…

Oh ja, en er zijn mensen die dat niet willen,
dus weet je, en dat snap ook weer, als ik

ergens een goed gevoel over heb, dan wil ik
naar diegene. Of ik heb er veel over gehoord

of weet ik veel wat. Maar dat betekent niet,
dat die anderen niet goed zijn, want die zijn

hartstikke goed. Maar gewoon het feit, dat
je dan weer die naam, en weet je, dat is

voor mensen ook wat waard.
– Ja.

Een iets hogere prijs zou je misschien wel
de ruimte geven om meer mensen op te

leiden, of vind je dat niet fijn om
te doen?

Dat doe ik dus wel. In de opleidingen…
Ik heb nu 50 mensen fysiek, zeg maar, die

ik opleid bij Vivazz. En dan zijn er ook
mensen online die ik opleid tot medium.

Daar zit m’n… Als we het dan over
business modus hebben, daar zitten

m’n verdien-modellen in. En ja, dat is
logisch, weet je? En dat is los van het

één op één consult. Dit ging echt puur over
de één op één consulten.

Ja. En dat zegt Peter, zegt dat blijft voor
de meeste mensen bereikbaar.

En Joke is het er helemaal mee eens.
En Angélique zegt: Wat blijf je liefdevol

bij jezelf en daarmee ook bij je medemens!

Nou, wat een mooi compliment, Angélique!
– Ja, zeker! Zeker.

Nee, ik vind het een boeiend
onderwerp, geld. Dus ik ga met Tianne

gaan we verder op onderzoek: Wat doet geld
met je, wat betekent geld voor je.

Ja, dat vind ik een heel leuk onderzoek,
echt, ik kijk ernaar uit. Ja.

We gaan geld experimenten doen, maar dan
vooral over: Geld gaat niet over geld.

Nee, dat denk ik dus ook niet.
Daarover gaat het bij mij ook niet. Leuk, leuk!

Ik ga het volgen.

Ik ga het gewoon volgen.

Dat is een goeie om mee af te sluiten. Dus
super bedankt voor de kijkers en de interactie,

want dat vind ik echt heel leuk. Dat we
niet met z’n twee zijn en er veel meer

mensen bij zijn.
– Absoluut.

Rosita, jij weer bedankt voor je inspiratie!
En weer tot volgende week, he!

Tot volgende week!